ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข – phxbiker.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของเว็บไซต์ ที่ผู้ใช้บริการจำเป็นที่จะต้องรู้ เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
   1. ผู้ใช้บริการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปี และต้องกรอดข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วนก่อนใช้บริการ และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ใช้บริการ
   2. เว็บไซต์ phxbiker.com ของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูส่วนตัวของผู้ใช้บริการแก่บุคคลอื่น และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวให้ปลอดภัยที่สุด
   3. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหรือเงื่อนไขของเว็บไซต์โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
   4. เว็บไซต์phxbiker.com ของเราจะปฏิเสธทุกความรับผิดชอบ ทุกความเสียหายที่เกิดบนเว็บของเรา
   5. เว็บไซต์phxbiker.comของเราสามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือเงื่อนไข ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
   6. ทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บphxbiker.comไม่อนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้งานหรือคัดลอกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
   7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดรวมไปถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้น จะถูกตีความตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด
   8. หากมีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข หรือใช้โปรแกรมโกงบนเว็บไซต์ จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย
   9. การเข้าใช้งานphxbiker.com จะถือเป็นข้อตกลง และเป็นการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดของเว็บไซต์
   10. หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยหรือคำถาม สามารถติดต่อทีมงานphxbiker.comได้ตามช่องทางที่ระบุไว้